Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De?i?im için kendinizi savunmak
Preview this ebook
De?i?im için kendinizi savunmak
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666169
Description:
Kendinizi güçlendirmek için tüm ipuçlar?m?z? ve püf noktalar?m?z? ke?fedin! Hem bir sonuç hem de bir endi?e kayna?? olan bu engelle ya?amak ço?u zaman zordur. Ömür boyu ki?ili?imizi ifade edememekle kar?? kar??ya kalan baz?lar?m?z?n cesareti k?r?l?r. Kendini savunmak, ki?inin ço?unlukla mant?ks?z olan korkular?ndan, korkunun neden oldu?u bask? hissinden ve ki?inin öz imaj?na çok fazla zarar veren o s?k inkârlardan kurtulmakt?r.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)