Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Reconquista
Preview this ebook
Reconquista
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665698
Description:
?ber Yar?madas?'n? Müslüman egemenli?inden kurtarmak için yüzy?llar süren dini mücadele olan Reconquista, 6 Ocak 1492'de I. Isabel ve III. Ferdinand'?n ?spanya'n?n son Müslüman kalesi olan Granada ?ehrine muzaffer bir ?ekilde girmesiyle sona erdi. Ülke art?k hem dini hem de siyasi olarak birle?mi?ti ve devasa bir deniz gücü haline gelmek üzereydi. O zamana kadar Endülüs, Müslümanlar?n, Yahudilerin ve H?ristiyanlar?n bir arada ya?ad??? çok kültürlü bir merkezdi. Ancak Müslüman ?spanya siyasi olarak bölünmü?tü ve H?ristiyan krall?klar kaybettikleri topraklar? yava? yava? geri almak için bundan faydaland?lar. Birkaç yüzy?l süren ve Yeni Dünya'ya yay?lman?n ba?lang?c? olan yar?madan?n yeniden ele geçirilmesinin kalbine inin.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)