Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Amerikan ?ç Sava??
Preview this ebook
Amerikan ?ç Sava??
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665582
Description:
Amerikan ?ç Sava?? s?ras?nda, Konfederasyon bayra?? alt?nda birle?en güneydeki köleci eyaletler, uygulamay? kald?rmak isteyen Birlik üyesi kuzey eyaletleriyle çat??t?. ABD tarihindeki en kanl? çat??ma, Cumhuriyetçi ve kölelik kar??t? Abraham Lincoln'ün seçilmesinin ard?ndan ba?lad?. Güneyliler taraf?ndan Sumter Kalesi'ne yap?lan sald?r?, 618.000 Amerikal?n?n öldü?ü sava?a yol açm??t?r. 50 dakika içinde çat??man?n temel unsurlar?n?, sava?an taraflar?n portrelerini, sava??n gidi?at?n? ve sonuçlar?n? ke?fedin: Birlikçilerin zaferi, Konfederasyonun eski liderlerinin d??lanmas?, köleli?in kald?r?lmas? ve yeni bir fenomen olan ayr?mc?l???n ortaya ç?k???.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)