Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Mao Zedong
Preview this ebook
Mao Zedong
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665575
Description:
Mao Zedong hakk?nda bilmeniz gereken her ?eyi bir saatten k?sa bir sürede ö?renin! Tart??mal? bir figür olan Mao Zedong, 20. yüzy?l?n en önemli siyasi liderlerinden biridir. ?maj?n?n her yerde oldu?u Çin'de bir tanr? olarak onurland?r?lan Mao'nun elleri yine de kanl?yd?: politikalar?n?n sonucu olarak yakla??k 70 milyon Çinlinin öldü?üne inan?l?yor...
Ebook Preview
   (Quantity: 1)