Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Mao Zedong
Prévisualiser ce livre
Mao Zedong
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665575
Description:
Mao Zedong hakk?nda bilmeniz gereken her ?eyi bir saatten k?sa bir sürede ö?renin! Tart??mal? bir figür olan Mao Zedong, 20. yüzy?l?n en önemli siyasi liderlerinden biridir. ?maj?n?n her yerde oldu?u Çin'de bir tanr? olarak onurland?r?lan Mao'nun elleri yine de kanl?yd?: politikalar?n?n sonucu olarak yakla??k 70 milyon Çinlinin öldü?üne inan?l?yor...
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)