Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Manhattan Projesi
Preview this ebook
Manhattan Projesi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665551
Description:
Manhattan Projesi hakk?nda bilmeniz gereken her ?eyi bir saatten k?sa bir sürede ö?renin! Nazi tehdidi Avrupa'ya yay?l?rken, 1942 yaz?nda ABD Ba?kan? Franklin D. Roosevelt taraf?ndan kurulan çok gizli bir program olan Manhattan Projesi'nin tarihteki ilk atom bombas?n? geli?tirme misyonu vard? ve tek bir slogan? vard?: Almanlardan önce oraya ula?mak. Hem mali hem de personel aç?s?ndan devasa bir giri?im olan bu proje, nükleer ara?t?rmalardaki büyük ilerlemelere ve güçlü bir kimya endüstrisine dayanan ABD endüstrisi, bilimi ve ordusu aras?ndaki e?i benzeri görülmemi? bir i?birli?inin sonucuydu.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)