Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Preview this ebook
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665407
Description:
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord diplomatik sanat?n mükemmel bir örne?idir. Aya??ndan engelli olarak do?du?undan, siyasi kariyerden çok dini bir kariyere odaklanm??t?. Bunu, 1789'da devrimcilere kat?lan, zaman?n?n önemli isimleriyle ittifak kuran ve Napolyon'u ülkenin ba??na getiren 18 Brumaire darbesinde yer alan bu adam?n iradesine güvenmeden yapm??t?r. Fransa'ya hak etti?i zaferi kazand?rma arzusunun rehberli?inde, ba??ms?zl???n? korur ve hedeflerini payla?mayan herkese ihanet etmekten çekinmez. Bir adam?n hayat?n?n kalbine 50 dakikada dal?n, onun önemli anlar?n?, Frans?z Devrimi'ndeki rolünü, manipülasyonlar?n? ve Fransa ve tüm Avrupa siyaseti üzerindeki etkisini ke?fedin.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)