Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Prévisualiser ce livre
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665407
Description:
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord diplomatik sanat?n mükemmel bir örne?idir. Aya??ndan engelli olarak do?du?undan, siyasi kariyerden çok dini bir kariyere odaklanm??t?. Bunu, 1789'da devrimcilere kat?lan, zaman?n?n önemli isimleriyle ittifak kuran ve Napolyon'u ülkenin ba??na getiren 18 Brumaire darbesinde yer alan bu adam?n iradesine güvenmeden yapm??t?r. Fransa'ya hak etti?i zaferi kazand?rma arzusunun rehberli?inde, ba??ms?zl???n? korur ve hedeflerini payla?mayan herkese ihanet etmekten çekinmez. Bir adam?n hayat?n?n kalbine 50 dakikada dal?n, onun önemli anlar?n?, Frans?z Devrimi'ndeki rolünü, manipülasyonlar?n? ve Fransa ve tüm Avrupa siyaseti üzerindeki etkisini ke?fedin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)