Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Combaterea absenteismului la locul de munc?
Preview this ebook
Combaterea absenteismului la locul de munc?
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (RO)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666817
Description:
Afla?i cum s? combate?i absenteismul în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Absenteismul este un fenomen în cre?tere în multe ??ri ?i poate avea efecte devastatoare atât asupra productivit??ii companiei, cât ?i asupra s?n?t??ii mentale a angaja?ilor. Fiind o problem? complex?, o abordare gre?it? poate exacerba de fapt cauzele care stau la baza absenteismului ?i poate duce la ?i mai multe probleme. În aceast? carte, ve?i afla ce m?suri pute?i lua pentru a preveni absenteismul ?i cum s? aborda?i eficient cauzele care stau la baza acestuia. Include, de asemenea, sfaturi privind promovarea unui mediu de lucru s?n?tos ?i respectuos ?i o introducere în legisla?ia muncii privind absenteismul repetat, astfel încât s? ave?i instrumentele necesare pentru a aborda direct problema.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)