Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Albert Camus
Preview this ebook
Albert Camus
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (RO)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666541
Description:
Scriitorul ?i gânditorul francez de origine algerian? Albert Camus r?mâne unul dintre cei mai importan?i autori francezi ai secolului XX. Adesea asociat cu existen?ialismul (de?i nu s-a identificat pe deplin cu aceast? mi?care filosofic?), a fost, de asemenea, un activist ?i un critic social curajos, care s-a pronun?at împotriva totalitarismului în toate formele sale ?i a luptat pentru dreptate ?i egalitate pentru to?i. În doar 50 de minute, ve?i afla cum au fost explorate în scrierile lui Camus subiecte precum absurdul ?i nevoia de rebeliune în fa?a unei existen?e lipsite de sens ?i ve?i afla despre impactul global al filosofiei sale. Acest ghid clar ?i simplu acoper? principalele opere ale lui Camus, inclusiv Str?inul, Ciuma, C?derea ?i Mitul lui Sisif. Include, de asemenea, o biografie complet?, o introducere în contextul istoric în care au fost scrise operele sale ?i o examinare a influen?ei pe care scrierile sale au avut-o asupra autorilor de mai târziu, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale de care ave?i nevoie despre aceast? figur? crucial? a literaturii franceze.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)