Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Léopold Sédar Senghor
Preview this ebook
Léopold Sédar Senghor
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (RO)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808666398
Description:
În timp ce Fran?a î?i p?r?sea treptat coloniile africane, Léopold Sédar Senghor a dorit s? creeze un nou tip de cooperare între Fran?a ?i Senegal. Visul s?u a fost acela de a crea o civiliza?ie universal? bazat? pe respectul pentru diferitele culturi. Senghor a fost ales pre?edinte al nou înfiin?atei Republici Senegal ?i a r?mas în aceast? func?ie timp de 20 de ani. Cu toate acestea, a continuat s? î?i urmeze marea sa pasiune, scrisul, ?i a publicat capodopere care descriu identitatea neagr?. În 50 de minute, scufunda?i-v? în inima vie?ii unui om, descoperi?i momentele importante ale vie?ii sale, fondarea mi?c?rii intelectuale anticoloniale Negritude al?turi de Aimé Césaire, dragostea sa pentru lumea francofon? ?i decizia sa de a se retrage voluntar de la putere.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)