Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Collection of CEPANI arbitral awards / Recueil de sentences arbitrales du Cepani / Verzameling van arbitrale uitspraken van Cepani
Collection of CEPANI arbitral awards / Recueil de sentences arbitrales du Cepani / Verzameling van arbitrale uitspraken van Cepani
Member Price: $154.99 (what is it?)
Regular Price: $154.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
Bruylant
DRM:
Watermark
Publication Year:
2015
ISBN-13: 9782802743859
Description:
This work, the third volume in its series, is devoted entirely to the procedural issues that may arise during the course of an arbitration procedure.<br /><br />With this trilingual publication, CEPANI wishes to highlight the importance of the proper conduct of arbitral proceedings. Furthermore, the Centre also seeks to enhance the attractiveness of arbitration, in Belgium as well as internationally, by contributing to a better knowledge of arbitral proceedings and their rules.<br /><br />The selected arbitral awards come with comments from expert practitioners and academics in English, Dutch or French, including a summary in the two other languages. The work also includes an index of key words for easy reference. ---------------------------------------<br />Cet ouvrage, int&eacute;gralement consacr&eacute; aux questions de proc&eacute;dure susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre rencontr&eacute;es tout au long de la proc&eacute;dure arbitrale, constitue le troisi&egrave;me volume de la s&eacute;rie.<br /><br />Cette publication trilingue, s&rsquo;inscrit dans la volont&eacute; du CEPANI de mettre en &eacute;vidence l&rsquo;importance de la bonne conduite d&rsquo;une proc&eacute;dure arbitrale. Le Centre a &eacute;galement l&rsquo;ambition de renforcer l&rsquo;attractivit&eacute; de l&rsquo;arbitrage, tant en Belgique qu&rsquo;au niveau international, en diffusant une meilleure connaissance de la proc&eacute;dure arbitrale et de son r&egrave;glement.<br /><br />Une &eacute;quipe de praticiens exp&eacute;riment&eacute;s et d&rsquo;universitaires sp&eacute;cialis&eacute;s commentent les d&eacute;cisions s&eacute;lectionn&eacute;es en anglais, n&eacute;erlandais ou fran&ccedil;ais. Un r&eacute;sum&eacute; est joint dans les deux autres langues. La consultation de cet ouvrage est facilit&eacute;e par un index de mots cl&eacute;s. ---------------------------------------<br />Dit werk, het derde deel van een reeks, is integraal gewijd aan procedurekwesties die kunnen opduiken tijdens een arbitrageprocedure.<br /><br />CEPANI wil met deze drietalige publicatie de aandacht vestigen op het belang van een goed gevoerde arbitrageprocedure. Daarnaast koestert het Centrum ook de ambitie om de aantrekkelijkheid van arbitrage te vergroten, zowel in Belgi&euml; als internationaal, door in te zetten op een grotere bekendheid van de arbitrale procedure en van het desbetreffende reglement.<br /><br />De geselecteerde arbitrale uitspraken zijn voorzien van commentaren door ervaren vakmensen en gespecialiseerde academici in het Engels, Frans of Nederlands, inclusief een samenvatting in de twee andere talen. Een index van sleutelwoorden vergemakkelijkt de raadpleging van het werk.