Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De Century Trilogie
Prévisualiser ce livre
De Century Trilogie
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
MustRead.com (NL)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808689199
Description:
Wat moeten we leren van De Century Trilogie, deze historische saga van de 20e eeuw? Kom alles te weten over dit werk in een compleet en gedetailleerd boekverslag. <br><br><br> U vindt in dit boekje : <br>- Een volledige samenvatting van elk van de 3 delen<br>- Een voorstelling van de hoofdpersonen zoals graaf Fitzherbert, Ethel Williams en Daisy Pechkov (met familiestambomen) <br>- Een analyse van de specifieke kenmerken van het werk: de sage, de geschiedenis van de 20e eeuw en de positionering tussen historische waarheid en fictie <br><br><br> Een referentieanalyse om snel de betekenis van het werk te begrijpen.<br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)