Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De hongerspelen
Prévisualiser ce livre
De hongerspelen
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
MustRead.com (NL)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808688987
Description:
Wat moeten we onthouden van De hongerspelen, de trilogie die duizenden jongeren in vervoering heeft gebracht? Dit boek is het eerste in een reeks boeken die in de Verenigde Staten wordt uitgegeven. <br><br><br> U vindt in dit boekje : <br>&nbsp;- Een volledige samenvatting <br>&nbsp;- Een voorstelling van de hoofdpersonen zoals Katniss Everdeen, Peetta Mellark of Gale Hawthorne. <br>&nbsp;- Een analyse van de specifieke kenmerken van het werk: de dystopie, de redenen voor het succes van de trilogie, de kritiek op de alomtegenwoordigheid van de media en de elementen uit de Grieks-Romeinse oudheid. <br><br><br> Een referentieanalyse om snel de betekenis van het werk te begrijpen.<br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)