Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De delicatesse
Prévisualiser ce livre
De delicatesse
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
MustRead.com (NL)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808688697
Description:
Wat moeten we onthouden van De delicatesse, de emotionele roman die het publiek verleidde? Ontdek alles wat u moet weten over dit werk in een volledige en gedetailleerde analyse. <br><br><br> U vindt met name in dit dossier : <br>&nbsp;- Een volledige samenvatting <br>&nbsp;- Een voorstelling van de hoofdpersonen zoals Nathalie en François <br>&nbsp;- Een analyse van de specifieke kenmerken van het werk: een moderne vertelling, het thema rouw en het verschil dat als een kracht wordt ervaren <br><br><br> Een referentieanalyse om snel de betekenis van het werk te begrijpen.<br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)