Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De Goddelijke Komedie
Prévisualiser ce livre
De Goddelijke Komedie
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
MustRead.com (NL)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808688512
Description:
Wat moeten we leren van De Goddelijke Komedie, dit meesterwerk uit de literatuurgeschiedenis? Dit boek is een uitgebreide en gedetailleerde analyse van dit werk. <br><br><br> U vindt in het bijzonder in dit dossier : <br>&nbsp;- Een volledige samenvatting <br>&nbsp;- Een voorstelling van de hoofdpersonen zoals Dante of Vergilius <br>&nbsp;- Een analyse van de bijzonderheden van het werk: de invloed ervan op de literatuur en de taal, de visie op de hoofse liefde, de religie, de mensen, de maatschappij, de kunst en de muziek <br><br><br> Een referentieanalyse om snel de betekenis van het werk te begrijpen.<br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)