Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
De Confessiones (boeken I-IV)
Prévisualiser ce livre
De Confessiones (boeken I-IV)
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
MustRead.com (NL)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808688468
Description:
Wat moeten we leren van De Confessiones (boeken I-IV), de beroemde autobiografie van een van de grootste filosofen van de Verlichting? Dit boek is het eerste in een reeks boeken die in de Verenigde Staten en Europa zullen verschijnen. <br><br><br> U vindt in dit boekje : <br>&nbsp;- Een volledige samenvatting <br>&nbsp;- Een voorstelling van de hoofdpersonen zoals de familie van Jean-Jacques Rousseau, de Bernards en Jean-Jacques Rousseau <br>&nbsp;- Een analyse van de specifieke kenmerken van het werk: de Belijdenissen: emotie in het hart van een romanonderneming, strategisch schrijven, de meervoudige rol van de lezers en het thema natuur <br><br><br> Een referentieanalyse om snel de betekenis van het werk te begrijpen.<br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)