Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Blindheid
Prévisualiser ce livre
Blindheid
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
MustRead.com (NL)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808688307
Description:
Wat moeten we onthouden van deze allegorische roman, Blindheid? Ontdek alles wat je moet weten over dit werk in een compleet en gedetailleerd boekverslag. <br><br><br> U vindt in het bijzonder in dit blad : <br>&nbsp;- Een volledige samenvatting <br>&nbsp;- Een voorstelling van de hoofdpersonen zoals de eerste blinde man en de vrouw van de oogarts<br>&nbsp;- Een analyse van de specifieke kenmerken van het werk: fantasie in dienst van de essay-novelle, een allegorische roman en het thema van ontmenselijking <br><br><br> Een referentieanalyse om snel de betekenis van het werk te begrijpen.<br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)