Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
??????
Prévisualiser ce livre
??????
Prix membre: 5,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 5,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
??????????? «????»
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2021
ISBN-13: 9786176927532
Description:
<p>?????? «??????» — ????????? ????? ?? ???? ? ??????? ????????? ??????????, ??? ? ????????. ?? ???????, ??????????? ????????? ?????, ????? ???? ????????????, ???? ?? ? ????? ??????????? ?????, ??? ?? ???????? ?? ?????????? ?????. ??????? ????? ??????????? ?????????, ???? ???????? ???? ???????????? ??????? ???????????, ?? ??????? ????? ?????? ????????.</p>

<p>[..]</p>

<p>«??????» ???????? ?? ????????? ????????? ??????, ????????? ????????? ?????, ? ???? ??????????? ???? ???? ??????? ?? ??????? ? ??????????? ???????????? ???????, ??????? ? ???????? ???????????? ? ???????? ????????. ??? ???????? ???? — ?????????? ????????, ???????? ???????? ???? ???? ?????? ? ???? 1970-? ???, ???? ??? ????????? ????????? ????? ??????? ?? ? ???????? ?????. ????? ?????? ??????, ?? ????? ? ????, ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ? ????????? ???????? ? ??????? ?????????? ????? ?? ?????? ????????? ????. ??? ???????? ????? — ???????, ? ?????? ??? — ?????? ????, ?? ? ???????????????? ? ??????????? ??????. ???? ?????? — ???? ??????? ?????? ?? ?????? ???????????? ??????? ?? ??????. ??????? ??????????, ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????, ????????? ????. ????? ?????? ??????????? ??????????, ????? ??????? ???????? ? ?????????? ?????, ???? ????????, ??? ????????? ??????????? ??????? ???????, ???? ????? ??? ????? ??????.</p>

<p>???? ????? ?????</p>

<p>*</p>

<p>?? ???????????? — ????, ???????, ????????? ? ??????????? ????. ????????? 10 ????? 1953 ???? ? ????? ??????? (?????????????? ??????????), ????? ? ????? ????. ? 1972 – 1978 ????? ???????? ?? ?????????? ????????? ????????? ????????????? ????????????. ???? ??????? ?????? ? ?????? ???????????? ????????????? ???????? «????????????».</p>

<p>???????: «?? ?? ??????» (To nie jest poezja), Niezale?na Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa 1980 «????? ???????» (Oddychaj g??boko), ABC, Kraków 1981 «??????. ?? ??????? 1982-1983 ??.» (Ogie?. Z notatek 1982-1983), Pó?ka Poetów, Kraków 1983 «??????. ????? 1983-1987 ??.» (Drzewa. Wiersze 1983-1987), Oficyna Literacka, Kraków 1987 «?????? ? ???????????? ???. 1988-1989 ??.» (Elegie z Tymowskich Gór, 1988-1989), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008 «Cantus» (Cantus), Wydawnictwo a5, Kraków 2009 «????» (Cie?), Znak, Kraków 2010 «??????» (G?osy), Biblioteka Toposu, Sopot 2012 «????? ?????. ??????? ??????? ???????????» (?lady krwi. Przypadki Henryka Harsynowicza), Wydawnictwo M, Kraków 2013 «???????? ??? ?????» (Polska moja mi?o??), Wydawnictwo Pro Patria, Warszawa 2014 «????? ??????» (Gorzka godzin?), Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2015 «????? ?????» (Pochód duchów), Biblioteka Toposu, Sopot 2018 «??????? ? ?????????» (Rozmowy z Ró?ewiczem), PWM, Kraków 2018 «?????? ?? ???? ??????????» (Portier i inne opowiadania), TOPOS & Instytut Literatury, Sopot-Kraków, 2019 «????? ???? ???????, ?? ???? ???????????? ????????? ????? ???????» (Ryzyko bycia Polakiem, z Janem Polkowskim rozmawia Piotr Legutko), Instytut Literatury, Kraków 2019 «???????? ?? ???? ????» (Pandemia i inne plagi), Volumen & Instytut Literatury, Warszawa-Kraków 2020 «???????? ?????» (?y?ka ojca), Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2021</p>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)