Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Maa??n?z? ba?ar?l? bir ?ekilde müzakere etmek
Prévisualiser ce livre
Maa??n?z? ba?ar?l? bir ?ekilde müzakere etmek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666145
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada maa??n?z? nas?l pazarl?k edece?inizi ö?renin. Daha fazla para istemek göz korkutucu olabilir, ancak i?iniz için takdir kazanmak ve profesyonel refah?n?z? art?rmak istiyorsan?z bu önemli bir ad?md?r. Bu nedenle, maa??n?za zam almak ya da yeni bir ?irkette daha fazla para kazanmak istiyorsan?z pazarl?k yapmak çok önemli bir beceridir. Bu kitapta, i?e al?m sürecinde, performans de?erlendirmenizden sonra ve bir terfiyi kabul ederken maa? pazarl???n?n önemini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, talebinizi aç?k ve ikna edici bir ?ekilde nas?l formüle edece?inize dair faydal? ipuçlar? ve ne isteyece?inizi nas?l bilece?inize dair tavsiyeler sunarak hak etti?iniz ödemeyi almak için ihtiyac?n?z olan tüm araçlar? sa?lar!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)