Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Hiroshima
Prévisualiser ce livre
Hiroshima
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808667203
Description:
La 6 august 1945, prima bomb? atomic? din lume a c?zut asupra ora?ului japonez Hiroshima. A doua bomb? a urmat câteva zile mai târziu, lovind Nagasaki la 9 august 1945. Atacurile au provocat distrugerea complet? a dou? mari ora?e japoneze, au asigurat capitularea imediat? a Japoniei ?i sfâr?itul celui de-al Doilea R?zboi Mondial ?i au dus la începutul R?zboiului Rece ?i a cursei înarm?rilor nucleare. În doar 50 de minute, ve?i în?elege influen?a profund? a acestor dou? evenimente asupra rezultatului celui de-al Doilea R?zboi Mondial ?i ve?i descoperi cum au influen?at evenimentele globale pentru deceniile urm?toare. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? a momentelor cheie ale bombardamentului atomic asupra Japoniei, inclusiv descoperirea fisiunii nucleare, dezvoltarea armelor atomice ?i lansarea bombei. Include, de asemenea, o biografie complet? a principalelor personalit??i implicate în bombardament, inclusiv a pre?edintelui american Harry Truman, o introducere valoroas? în contextul politic ?i o evaluare a consecin?elor primei bombe atomice, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale despre acest capitol teribil al istoriei moderne.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)