Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Câ?tig de concentrare
Prévisualiser ce livre
Câ?tig de concentrare
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808667111
Description:
Înv??a?i cum s? v? îmbun?t??i?i concentrarea în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Capacitatea de concentrare pentru perioade lungi de timp este un obicei extrem de valoros pentru c? ne ajut? s? ne amintim informa?iile ?i ne face mai eficien?i ?i mai productivi, astfel încât s? ob?inem mai multe rezultate f?r? a ne sacrifica echilibrul dintre via?a profesional? ?i cea privat?. Odat? cu cre?terea tehnologiei ?i a social media, din ce în ce mai mul?i dintre noi întâmpin?m dificult??i în a ne men?ine concentrarea, dar câteva modific?ri simple ale obiceiurilor tale pot face diferen?a! În aceast? carte, ve?i afla despre valoarea concentr?rii în munca în echip?, în dezvoltarea personal? ?i profesional?. Include, de asemenea, sfaturi utile pentru eliminarea distragerilor ?i sfaturi privind adaptarea stilului de via?? ?i a obiceiurilor pentru a facilita concentrarea, ceea ce înseamn? c? v? pute?i spori concentrarea ?i capacitatea de aten?ie în cel mai scurt timp!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)