Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Gestionarea stresului la locul de munc?
Prévisualiser ce livre
Gestionarea stresului la locul de munc?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808667104
Description:
Înv??a?i cum s? gestiona?i stresul la locul de munc? în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. În societatea noastr? modern?, cu ritm rapid, este u?or s? ne l?s?m cople?i?i de sarcinile ?i termenele limit? de la serviciu. Gestionarea stresului este, prin urmare, un atu valoros în afaceri ?i v? poate ajuta s? evita?i depresia ?i epuizarea. În?elegerea principiilor cheie ale gestion?rii stresului v? va ajuta s? r?spunde?i cu calm ?i cu aten?ie în situa?ii importante, ceea ce este vital atunci când încerca?i s? v? g?si?i locul de munc? de vis, s? v? face?i în?eles, s? nu mai supravie?ui?i pur ?i simplu ?i s? deveni?i creativi. În aceast? carte, ve?i afla cum reducerea stresului v? poate ajuta la interviurile de angajare, la vorbitul în public, la prezent?ri ?i, în general, la locul de munc?. Include, de asemenea, sfaturi utile pentru reducerea stresului ?i sfaturi despre cum s? nu v? mai face?i atâtea griji, ceea ce înseamn? c? ve?i fi calm, lini?tit ?i st?pân pe situa?ie în cel mai scurt timp!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)