Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
C?derea Constantinopolului
Prévisualiser ce livre
C?derea Constantinopolului
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808667036
Description:
C?derea Constantinopolului în 1453 a reprezentat un moment de cotitur? major? în istoria Europei: o b?t?lie crâncen? în acest ora? comercial crucial s-a încheiat cu pr?bu?irea Imperiului Bizantin ?i cu ascensiunea Imperiului Otoman, care a dominat regiunea în secolele urm?toare. Acest transfer de putere este esen?ial pentru în?elegerea epocii moderne în Europa de Vest ?i este considerat de mul?i istorici ca fiind sfâr?itul Evului Mediu. În doar 50 de minute, ve?i afla despre asediul de 53 de zile care a provocat în cele din urm? pr?bu?irea Imperiului Bizantin ?i ve?i în?elege consecin?ele sale majore în ceea ce prive?te comer?ul ?i religia. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? despre contextul c?derii Constantinopolului, preg?tirile pentru b?t?lie ?i principalele evenimente ale b?t?liei. Include, de asemenea, biografii ale principalilor comandan?i ?i lideri, inclusiv ale influentului sultan otoman Mehmet al II-lea, o introducere valoroas? în contextul social ?i politic ?i o evaluare a consecin?elor b?t?liei, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale despre cucerirea Bizan?ului.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)