Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Îmbun?t??irea rezilien?ei
Prévisualiser ce livre
Îmbun?t??irea rezilien?ei
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808667029
Description:
Înv??a?i cum s? v? dezvolta?i rezilien?a în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Cu to?ii ne confrunt?m inevitabil cu piedici în via?a personal? ?i profesional?: ceea ce conteaz? este modul în care le facem fa??. Din fericire, ne putem baza pe o serie de factori de rezilien??, printre care se num?r? abilit??ile de rezolvare a problemelor, încrederea în sine ?i un puternic sentiment de identitate, pentru a dep??i situa?iile dificile ?i pentru a preveni ca acestea s? ne re?in? acas? ?i la locul de munc?. În aceast? carte, ve?i afla cum v? poate ajuta rezilien?a în munca în echip?, în managementul personal ?i în gestionarea stresului. Include, de asemenea, sfaturi utile pentru dezvoltarea rezilien?ei la locul de munc? ?i sfaturi privind adaptarea stilului de via?? pentru a deveni mai optimist, oferindu-v? instrumentele necesare pentru a dep??i orice piedic?!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)