Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
C?derea Zidului Berlinului
Prévisualiser ce livre
C?derea Zidului Berlinului
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666992
Description:
C?derea Zidului Berlinului a pus cap?t la aproape 30 de ani de separare fizic? ?i ideologic? între cele dou? jum?t??i ale capitalei germane. Construit în plin R?zboi Rece, Zidul Berlinului a simbolizat ostilitatea dintre puterile capitaliste din Vest ?i cele comuniste din Est. În urma c?derii sale, oamenii au trecut peste zid pentru a se reîntâlni cu prietenii ?i familia de care fuseser? desp?r?i?i de mult timp ?i a avut consecin?e profunde: zidul a dus la reunificarea Germaniei dup? decenii de divizare ?i a accelerat pr?bu?irea Uniunii Sovietice ?i a comunismului în Europa de Est. În doar 50 de minute, ve?i afla despre consecin?ele majore ale c?derii Zidului Berlinului ?i ve?i în?elege cum a schimbat dramatic politica european? la sfâr?itul secolului XX. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? a principalelor evenimente care au dus la c?derea Zidului Berlinului ?i a principalilor oameni implica?i, printre care Egon Krenz ?i Günter Schabowski. Include, de asemenea, o introducere valoroas? în contextul politic, social ?i economic ?i o evaluare a consecin?elor pe termen lung, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale despre acest eveniment important.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)