Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Dreptul de vot al femeilor în Fran?a
Prévisualiser ce livre
Dreptul de vot al femeilor în Fran?a
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666985
Description:
La 21 aprilie 1944, dreptul de vot pentru femei a fost acordat în Fran?a printr-o ordonan?? a Comitetului francez de eliberare na?ional?. Acest pas înainte a fost f?cut dup? un secol ?i jum?tate de dezbateri privind locul pe care femeile ar trebui s? îl ocupe în societatea civil? ?i capacitatea lor de a juca un rol deplin în calitate de cet??eni. Prin urmare, nu ar trebui s? fie considerat un eveniment izolat. Ea face parte dintr-o evolu?ie care dateaz? înc? de la Revolu?ia Francez? ?i reprezint? un pas în lunga lupt? pentru a ob?ine o adev?rat? egalitate între b?rba?i ?i femei. Afla?i mai multe în aceast? carte despre acest subiect, care este înc? relevant ast?zi în toate col?urile lumii.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)