Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Desf??urarea unei reuniuni
Prévisualiser ce livre
Desf??urarea unei reuniuni
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666916
Description:
Înv??a?i s? organiza?i ?edin?e eficiente în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Reuniunile reprezint? o modalitate excelent? de a oferi formare profesional?, de a transmite informa?ii ?i de a colecta opinii cu privire la posibilele schimb?ri din cadrul unei companii. Acestea permit participan?ilor s? fac? schimb de idei, s? fac? brainstorming ?i s? gândeasc? creativ, ceea ce duce la decizii mai bune, sus?inute de to?i membrii echipei. Urmând câteva sfaturi simple, oricine poate înv??a s? preg?teasc? ?i s? conduc? ?edin?e care s? produc? rezultate reale. În aceast? carte, ve?i afla cum conducerea unor ?edin?e eficiente v? poate ajuta s? v? dezvolta?i abilit??ile de management de proiect, de comunicare ?i de conducere. De asemenea, include sfaturi utile pentru planificarea agendei ?edin?elor ?i sfaturi privind stabilirea obiectivelor ?i motivarea oamenilor, astfel încât s? pute?i lucra împreun? pentru a îmbun?t??i procesul decizional.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)