Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Comunicarea non-violent?
Prévisualiser ce livre
Comunicarea non-violent?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666886
Description:
Înva?? cum s? st?pâne?ti comunicarea non-violent? la locul de munc? în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Comunicarea nonviolent? este un instrument extrem de valoros în afaceri, permi?ându-v? s? evita?i confrunt?rile, s? aborda?i situa?iile de conflict în mod constructiv ?i s? promova?i cooperarea. În?elegând principiile cheie ale comunic?rii nonviolente, pute?i transforma conflictul în avantajul dumneavoastr? ?i pute?i scoate în eviden?? aspectele pozitive din fiecare situa?ie, ceea ce este vital atunci când v? construi?i rela?iile cu ceilal?i. În aceast? carte, ve?i afla cum comunicarea non-violent? v? poate ajuta în rela?iile profesionale, în munca în echip? ?i în managementul echipei. Include, de asemenea, sfaturi utile despre cum s? stabile?ti un proces de comunicare non-violent? ?i sfaturi despre situa?ii concrete în care comunicarea non-violent? poate fi util?, astfel încât s? po?i comunica mai eficient în cel mai scurt timp!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)