Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Isaac Newton
Prévisualiser ce livre
Isaac Newton
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666855
Description:
Isaac Newton a fost un matematician, astronom ?i fizician englez, recunoscut pe scar? larg? ca fiind unul dintre cei mai influen?i oameni de ?tiin?? din toate timpurile. Cunoscut mai ales pentru legile mi?c?rii ?i teoria gravita?iei universale, Newton a fost un om de ?tiin?? pasionat ale c?rui descoperiri au avut un impact uria? asupra lumii ?tiin?ei. În doar 50 de minute, ve?i descoperi modul în care cercet?rile sale au schimbat fundamental modul în care în?elegem lumea ?i ve?i afla despre influen?a sa profund? asupra genera?iilor de oameni de ?tiin?? care au venit dup? el. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? a celor mai importante realiz?ri ?i descoperiri ale lui Newton, inclusiv metoda sa de calcul infinitezimal, lucr?rile sale în domeniul opticii ?i cea mai important? descoperire a sa: teoria gravita?iei universale. Include, de asemenea, o biografie complet?, o introducere valoroas? în contextul epocii ?i o evaluare a impactului descoperirilor sale asupra comunit??ii ?tiin?ifice, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale de care ave?i nevoie despre acest gigant al ?tiin?ei moderne.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)