Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Sandro Botticelli
Prévisualiser ce livre
Sandro Botticelli
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666091
Description:
?talyan Rönesans?'n?n önde gelen sanatç?lar?ndan Sandro Botticelli, eserlerinin pek çok yönüyle zaman?n?n ötesindeydi. Özellikle, dinin sanatç?lar için ana ilham kayna?? olmaya devam etti?i bir dönemde mitolojiyi çal??malar?n?n ana temalar?ndan biri haline getirdi. Dahas?, daha önce basit bir çal??ma arac? olan çizime tam önem verdi ve yeni ke?fedilen merkezi perspektif ilkelerini uygulad?. 50 dakika içinde bu yenilikçi ressam?n hayat?na girecek, Sistine ?apeli'ndeki fresklerden Venüs'ün Do?u?u gibi mitolojik ba?yap?tlar?na kadar kariyerini ke?fedecek ve sanat?n?n inceliklerini ö?reneceksiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)