Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duminica însângerat?
Prévisualiser ce livre
Duminica însângerat?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666732
Description:
Duminica însângerat?, cunoscut? ?i sub numele de Masacrul de la Bogside, a fost un eveniment-cheie în rela?iile irlandezo-britanice ?i a marcat începutul a ceea ce avea s? fie cunoscut mai târziu sub numele de Probleme. În timpul unei demonstra?ii presupus pa?nice din Londonderry, Irlanda de Nord, 13 civili, majoritatea sub 20 de ani, au fost împu?ca?i mortal de c?tre Regimentul britanic de para?uti?ti. Acest atac sângeros a declan?at un val de violen?? între protestan?i ?i catolici care a continuat timp de aproape 30 de ani. În doar 50 de minute, ve?i afla cum acest eveniment a modelat Irlanda timp de zeci de ani ?i ve?i în?elege impactul s?u profund asupra na?ionalismului irlandez. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? a evenimentelor din Bloody Sunday ?i a cercet?rilor care au urmat. Include, de asemenea, o introducere complet? în "Troubles", o explica?ie valoroas? a contextului politic, social ?i religios ?i o evaluare a impactului violen?ei, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale despre acest episod brutal al conflictului din Irlanda de Nord.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)