Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Cristofor Columb
Prévisualiser ce livre
Cristofor Columb
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666688
Description:
În 1492, trei nave conduse de exploratorul genovez Cristofor Columb au ajuns în Lumea Nou?. De?i exploratorul viking Leif Eriksson descoperise America cu aproape 500 de ani mai devreme, Columb ?i oamenii s?i au fost primii care au intrat în contact durabil cu popula?ia indigen? a continentului. De?i expedi?ia sa a adus o bog??ie enorm? coroanei spaniole ?i a transformat Spania în principala putere colonial? din Europa, tratamentul aplicat de conquistadores nativilor americani a fost brutal, iar impunerea violent? a valorilor ?i a sistemelor de credin?? europene a f?cut ca aceast? cucerire s? poat? fi clasificat? drept un adev?rat etnocid. În doar 50 de minute, ve?i afla cum descoperirile lui Columb au revolu?ionat în?elegerea noastr? a geografiei lumii ?i ve?i înv??a despre rolul s?u important ?i controversat în istoria Europei. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? despre cele patru expedi?ii ale lui Columb ?i despre descoperirile pe care le-a f?cut în fiecare dintre ele. Include, de asemenea, o biografie complet?, o introducere valoroas? în contextul politic, social ?i economic ?i o evaluare a impactului expedi?iilor sale, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale despre acest explorator influent.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)