Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ciclul de via?? al produsului
Prévisualiser ce livre
Ciclul de via?? al produsului
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666671
Description:
În?elege?i esen?a ciclului de via?? al produsului în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Ciclul de via?? al produsului este un model utilizat de sectorul de marketing ?i comer? pentru optimizarea ?i dezvoltarea produselor. Este un model simplu care poate fi aplicat la o mare varietate de situa?ii pentru a analiza pia?a ?i pentru a în?elege mai bine rela?ia dintre produs ?i pia??. Acest lucru permite companiilor s? înve?e principiul avantajului comparativ ?i s? în?eleag? etapele de via?? ale produsului lor. Aceast? carte v? ofer? o introducere util? a principalelor faze prin care trece un produs în timp ce se afl? pe pia??, ?i anume lansarea, cre?terea, maturitatea ?i declinul, împreun? cu o analiz? am?nun?it? a ceea ce trebuie s? v? a?tepta?i de la fiecare dintre aceste faze. Nu numai c? ve?i înv??a cum s? identifica?i aceste etape din ciclul de via?? al unui produs, dar ve?i examina ?i cazuri reale, ve?i descoperi deficien?ele teoriei ?i ve?i face cuno?tin?? cu modele conexe, cum ar fi teoria avantajului comparativ ?i matricea BCG a cotei de cre?tere a BCG.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)