Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Diana, princesse de Galles
Prévisualiser ce livre
Diana, princesse de Galles
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666633
Description:
Diana, Prin?esa de Wales, a fost un activist umanitar de frunte în anii 1980 ?i 1990. Dup? ce c?s?toria cu prin?ul Charles i-a adus un titlu regal, a devenit o militant? tot mai activ? în probleme precum ajutorarea bolnavilor de SIDA ?i eliminarea minelor antipersonal. Cu toate acestea, acuza?iile de infidelitate ?i aten?ia intens? a presei au pus curând c?snicia ei sub o presiune sever? ?i au provocat o ruptur? între Diana ?i familia regal? care nu a trecut niciodat? pân? la moartea ei subit? în 1997. În doar 50 de minute, ve?i descoperi cum Diana ?i-a folosit pozi?ia de membr? a familiei regale pentru a deveni una dintre cele mai eficiente ?i iubite filantrope ale secolului XX. Aceast? carte simpl? ?i informativ? ofer? o discu?ie am?nun?it? a momentelor cheie din via?a Dianei, inclusiv c?s?toria cu Prin?ul Charles, activitatea sa ca filantrop ?i circumstan?ele mor?ii sale din 1997. Include, de asemenea, o biografie complet?, o introducere valoroas? în contextul politic, social ?i economic ?i o evaluare a mo?tenirii l?sate de Diana, oferindu-v? toate informa?iile esen?iale despre regina preferat? a Marii Britanii.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)