Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale
Prévisualiser ce livre
Dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666510
Description:
Înv??a?i cum s? v? valorifica?i inteligen?a emo?ional? în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Inteligen?a emo?ional? este legat? de rela?iile noastre cu ceilal?i ?i reprezint? o caracteristic? esen?ial? a liderilor buni. De asemenea, este asociat cu abilit??ile personale ?i sociale, cum ar fi motiva?ia, comunicarea ?i empatia, ceea ce înseamn? c? joac? un rol vital în rela?iile profesionale. Dac? sunte?i inteligent din punct de vedere emo?ional, pute?i lucra mai eficient în echipe, pute?i reduce la minimum stresul ?i frustrarea, îi pute?i conduce ?i inspira pe cei din jur. În aceast? carte, ve?i afla cum v? poate ajuta inteligen?a emo?ional? în munca în echip?, în leadership ?i la interviurile de angajare. De asemenea, include sfaturi utile despre cum s? v? canaliza?i eficient emo?iile ?i sfaturi despre cum s? deveni?i mai empatici, ceea ce este esen?ial dac? dori?i s? dezvolta?i abilit??i sociale puternice.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)