Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
#EraTindera
#EraTindera
Prix membre: 12,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 12,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format . Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Saga Egmont International
Protection:
Format ouvert - aucune protection
Année de parution:
2022
ISBN-13: 9788728459591
Description:
#Przeczytaj, je?li my?lisz, ?e o relacjach damsko-m?skich w dobie internetu

napisano ju? wszystko.

To nie jest kolejna cukierkowa historia mi?osna. To brutalne rozliczenie hedonistycznego pokolenia instant, które gdzie? w odm?tach wirtualnej rzeczywisto?ci zagubi?o sens nawi?zywania trwa?ych relacji z drugim cz?owiekiem. Ona jest 23-letni? studentk?, która próbuje zagoi? rany po ostatnim nieudanym zwi?zku. On jest 28-letnim m??czyzn?, który od lat jest zamkni?ty emocjonalnie dla nowo poznanych kobiet. Czy pod sztandarem tinderowej rozpusty i instagramowej atencji jest szansa na znalezienie warto?ciowej relacji, która nie b?dzie oparta wy??cznie na powierzchownych uczuciach, tak powszechnych w dobie portali randkowych? Odpowied? nie jest tak banalna, jak my?lisz...

Erotyk pisany przez m??czyzn? to nadal rzadko??. Je?li jeste?cie ciekawi m?skiego spojrzenia na mi?o?? i seks w dobie internetowych randek to „#EraTindera" jest dla Was! Dajcie si? porwa? w ?wiat portali randkowych, Instagrama i Tindera! Ta nieznana mi wcze?niej rzeczywisto?? okaza?a si? bardzo ciekawa! Sprawd?cie sami...

Ewa Rogala, poligondomowy.pl

Jakub Przytarski - urodzony w 1989 roku, mieszka w Gda?sku. Na co dzie? pracuje jako analityk. Absolwent studiów matematycznych na Politechnice Gda?skiej i ekonomicznych na Wy?szej Szkole Bankowej. Umys? ?cis?y, który dopiero niedawno zda? sobie spraw?, ?e pasjonuje go pisanie.