Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Câ?tigarea de leadership
Prévisualiser ce livre
Câ?tigarea de leadership
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666435
Description:
Înva?? cum s? devii un lider excelent în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Conducerea este vital? în organiza?iile de succes, deoarece îi motiveaz? pe angaja?i s? presteze o munc? de înalt? calitate, asigur? c? toat? lumea împ?rt??e?te viziunea companiei ?i garanteaz? atingerea obiectivelor comune. Datorit? flexibilit??ii ?i inteligen?ei emo?ionale a liderilor buni, ace?tia joac?, de asemenea, un rol crucial în formarea echipelor ?i în gestionarea schimb?rii. În aceast? carte, ve?i afla cum v? poate ajuta leadershipul în managementul performan?ei ?i în opera?iunile de afaceri. Include, de asemenea, sfaturi utile pentru a câ?tiga încrederea echipei tale ?i sfaturi despre cum s? te descurci cu personalit??ile dificile, astfel încât s? po?i deveni un lider inspirat în cel mai scurt timp!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)