Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Prévisualiser ce livre
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666404
Description:
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord este un exemplu perfect de art? diplomatic? prin excelen??. N?scut cu un handicap la picior, el s-a orientat mai degrab? spre o carier? religioas? decât spre una politic?. Asta f?r? s? conteze pe voin?a acestui om care s-a al?turat revolu?ionarilor în 1789, s-a aliat cu figurile importante ale vremii sale ?i a participat la lovitura de stat din 18 Brumar care l-a pus pe Napoleon în fruntea ??rii. Ghidat de dorin?a sa de a oferi Fran?ei gloria pe care o merit?, el r?mâne independent ?i nu ezit? s? tr?deze pe oricine nu-i împ?rt??e?te obiectivele. P?trunde?i în inima vie?ii unui om în 50 de minute, descoperi?i momentele sale cheie, rolul s?u în Revolu?ia Francez?, manipul?rile sale ?i influen?a sa asupra politicii Fran?ei ?i a întregii Europe.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)