Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Delegarea cu succes
Prévisualiser ce livre
Delegarea cu succes
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666381
Description:
Înv??a?i cum s? delega?i eficient în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Delegarea este o abilitate vital? pentru to?i managerii de proiect buni: ?tiind când s? predai sarcinile altor persoane î?i va permite s?-?i optimizezi organizarea, s? te concentrezi pe cele mai importante activit??i ?i s? evi?i stresul excesiv ?i epuizarea. De asemenea, poate fi o oportunitate valoroas? de dezvoltare profesional? pentru membrii echipei dumneavoastr?, pe m?sur? ce ace?tia î?i asum? mai multe responsabilit??i ?i se adapteaz? la noi provoc?ri. În aceast? carte, ve?i afla cum v? poate ajuta delegarea în gestionarea proiectelor ?i în managementul echipelor. De asemenea, cuprinde sfaturi utile pentru a-i motiva pe colegii c?rora le-a?i delegat ?i sfaturi pentru a alege ce sarcini s? delega?i, astfel încât s? v? pute?i gestiona u?or ?i eficient volumul de munc?.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)