Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Comunicarea eficient? la locul de munc?
Prévisualiser ce livre
Comunicarea eficient? la locul de munc?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666336
Description:
Înv??a?i s? comunica?i eficient la locul de munc? în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. O bun? comunicare este vital? în gestionarea performan?elor, în rezolvarea conflictelor ?i în men?inerea unor rela?ii profesionale s?n?toase. Ajut? echipele s? func?ioneze f?r? probleme ?i se asigur? c? toat? lumea din companie este pe aceea?i lungime de und?, creând un mediu de lucru mai bun ?i o mai mare eficien??. În aceast? carte, ve?i afla cum o comunicare mai bun? v? poate ajuta în munca în echip?, la interviurile de angajare ?i la vorbitul în public. Include, de asemenea, sfaturi utile privind adaptarea stilului de comunicare la audien?? ?i sfaturi privind limbajul trupului, oferindu-v? tot ce ave?i nevoie pentru a deveni un bun comunicator!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)