Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Benchmarking
Prévisualiser ce livre
Benchmarking
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666275
Description:
În?elege?i elementele esen?iale ale benchmarking-ului (cunoscut ?i sub numele de standardizare sau analiz? comparativ?) în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Benchmarking-ul este o strategie utilizat? în principal în afaceri pentru a evalua o serie de elemente - inclusiv produsele, pia?a ?i concuren?ii - într-un anumit domeniu. Prin urmare, analiza comparativ? permite companiilor s? identifice practicile care s-au dovedit a fi eficiente ?i s? le aplice pentru ele însele, în vederea îmbun?t??irii performan?elor lor ?i a reproiect?rii produselor lor. Aceast? carte v? ofer? o introducere util? despre cum s? utiliza?i analiza comparativ? pentru a descoperi cele mai bune practici ale companiilor de top ?i s? le adapta?i pentru a v? îmbun?t??i propria afacere. De asemenea, include studii de caz din via?a real?, o discu?ie despre deficien?ele instrumentului, inclusiv costurile sale poten?iale, ?i o introducere în modele conexe, cum ar fi managementul calit??ii totale ?i PDCA.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)