Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
CRM
Prévisualiser ce livre
CRM
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (RO)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666213
Description:
În?elege?i elementele esen?iale ale managementului rela?iilor cu clien?ii (CRM) în doar 50 de minute cu aceast? carte practic? ?i concis?. Companiile pot adopta o strategie CRM pentru a ob?ine o mai bun? în?elegere a bazei lor de clien?i prin extragerea ?i segmentarea datelor, ceea ce, la rândul lor, le poate ajuta s? atrag? noi clien?i ?i s? sporeasc? loialitatea acestora. Într-o lume de afaceri din ce în ce mai competitiv?, utilizarea CRM pentru a dezvolta abord?ri eficiente în materie de comunicare ?i publicitate ar trebui s? fie o parte vital? a strategiei oric?rei companii. Aceast? carte ofer? o introducere util? în aplica?iile managementului rela?iilor cu clien?ii în achizi?ia de clien?i, dezvoltarea strategiilor de marketing ?i optimizarea serviciilor pentru clien?i. De asemenea, include cazuri practice, o discu?ie despre neajunsurile instrumentului, inclusiv despre costurile sale poten?iale, ?i o introducere în modele conexe, cum ar fi CRM social, managementul rela?iilor cu furnizorii ?i managementul rela?iilor cu angaja?ii.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)