Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Sadakatsizli?in üstesinden gelmek
Prévisualiser ce livre
Sadakatsizli?in üstesinden gelmek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665308
Description:
Sadakatsizlik çilesinin üstesinden gelmek için tüm ipuçlar?m?z? ve püf noktalar?m?z? ke?fedin. Sadakatsizlik ortaya ç?kt???nda, bu her zaman ac?mas?zd?r: bir a?k ili?kisinin kutsal yerini paramparça eder, güveni yok eder ve çok ac? verici sorular? gündeme getirir. ?hanete u?rayan ki?i partnerine ve ço?u zaman kendisine olan güvenini kaybeder. Ac? bazen o kadar yo?undur ki, sadakate sayg? duyulan bir ili?ki içinde ya?ama umudunu yok eder. Böyle bir çilenin üstesinden nas?l gelirsiniz?
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)