Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Codex deontologie van de juridische beroepen
Codex deontologie van de juridische beroepen
Prix membre: 139,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 139,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804483449
Description:
Deze Codex deontologie van de juridische beroepen bevat de deontologische regelen, de beroeps- en de tuchtrechtelijke organisatie van de voornaamste juridische en economische beroepen: de magistraten en het andere rechtbankpersoneel, de notaris, de advocaat, de gerechtsdeurwaarder, de bedrijfsjurist,  de accountant, de belastingconsulent en de (erkende) bemiddelaar. Deze Codex deontologie van de juridische beroepen is gegroeid uit het plichtvak deontologie van de juridische beroepen, dat gedoceerd wordt aan de studenten eerste master rechten van de Universiteit Antwerpen. Een volledigheid nastrevende verzameling van wetteksten en gedragscodes van de juridische beroepen bestond tot op heden niet. Slechts voor bepaalde beroepen bestaan gespecialiseerde uitgaven met daarin de deontologische regelen eigen aan het beroep. Vaak bevatten deze uitgaven enkel de specifieke deontologische regelen en niet de relevante bepalingen uit het gemene recht.   Deze codex bevat dan ook in de eerste plaats het Gerechtelijk Wetboek, dat voor de togaberoepen, de gerechtsdeurwaarders en de deskundigen nog steeds de belangrijkste rechtsbron is, zowel wat betreft de deontologische regelen als wat betreft het tuchtrecht. Met betrekking tot het beroep van advocaat werd de codex deontologie voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies opgenomen. Voorts bevat deze codex de relevante regelen inzake deontologie, tuchtrecht en beroepsorganisatie van het notariaat, de bedrijfsjurist, de accountant, de belastingconsulent en de erkende bemiddelaar. Tot slot bevat deze uitgave ook uittreksels uit het Wetboek Economisch recht van toepassing op de vrije beroeper en de Preventieve Witwaswet. Deze uitgave richt zich enerzijds tot de studenten van de masteropleiding Rechten en anderzijds tot al wie beroepshalve geïnteresseerd is in de deontologie, het tuchtrecht en de beroepsaansprakelijkheid van de juridische beroepen.