Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Sherpa
Sherpa
Prix membre: 7,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 7,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Le Lombard
Protection:
ACS4
Année de parution:
2021
ISBN-13: 5420077173141
Description:
Zhang Yuan, een Chinese klokkenluider, wil zich bij het westerse kamp

aansluiten, maar op één voorwaarde: zijn dochter Meï moet deel

uitmaken van de reis. Tosca, Sybil en Alfa worden daarom naar Hong

Kong gestuurd om de jonge vrouw terug te halen die verstoppertje op

een zeer hoog niveau speelt met de plaatselijke autoriteiten… onder

andere. Haar baas had haar niet alles verteld. En in de wereld van de

bedrijfsspionage, blijken muizen soms katten te zijn...