Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Luchtvrachtrecht
Prévisualiser ce livre
Luchtvrachtrecht
Prix membre: 74,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 74,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804484248
Description:
Deze selectie van wetteksten is gemaakt met het oog op de studenten die het vak luchtvervoer volgen in de opleiding Logistiek Management aan de Karel de Grote-hogeschool. Hoewel deze selectie is gericht aan studenten, kan deze voor de praktijk zeker ook handig en nuttig zijn.<br style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">De selectie verzamelt de meest relevante teksten van het publiekrechtelijk kader, alsook teksten die de aansprakelijkheid en de vervoersovereenkomst regelen. Omdat beveiliging van het vervoer steeds belangrijker wordt, is een groot deel van de selectie ook gewijd aan de beveiliging van het luchtvervoer. Tot slot is er een kleine selectie gemaakt wat betreft de douaneregels die specifiek van toepassing zijn op het luchtvervoer.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)