Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Nieuwe vormen van vastgoed
Prévisualiser ce livre
Nieuwe vormen van vastgoed
Prix membre: 259,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 259,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2017
ISBN-13: 9782807901452
Description:
Dit werk bevat de bijdragen aan het Notarieel Congres 2017. Elk van de auteurs benadert van uit zijn/haar  professionele specialiteit, één van de vele aspecten van de maatschappelijke tendensen. Rond de slogan ‘Opening Doors’ openen zij voor u letterlijk en figuurlijk de deuren naar alternatieve vormen van (samen)wonen. Daarbij denken zij na over de woonvormen in het verleden, het heden en in de toekomst: juridisch, maatschappelijk,  theoretisch en praktisch. Termen als “cohousing” en “kangoeroewonen” klinken niet meer vreemd in de oren. Er is echter meer: volumepercelen, stapeling van eigendomsrechten, community land trust, enzovoort. Een maatschappelijk relevante en vooral toekomstgerichte visie op onze (samen)woningsvormen die tegemoetkomen aan de wensen en noden van elke burger, rekening houdende met de economische, financiële en familiale realiteit(en), is bij de auteurs de rode draad doorheen hun bijdragen. De auteurs, allen specialisten binnen hun werkterrein (academisch, notariaat, advocatuur, deskundigen), Frans- en Nederlandstalig, gaan deze uitdaging met de nodige ambitie en vastberadenheid, graag aan.   ++++ Cet ouvrage rassemble les acties  du Congrès des Notaires 2017. Les auteurs traitent, chacun en fonction de sa spécialité professionnelle, un des nombreux aspects des tendances de la société. Sous le slogan ‘Opening Doors’, ils vous ouvriront les portes des formes alternatives de (co)habitation, tant au sens propre que figuré. À cet effet, ils aborderont les différentes formes d’habitation d’antan, les actuelles et celles à l’avenir : et ce, d’un point de vue juridique, social, théorique et pratique. Les termes « cohousing » et « l’habitation kangourou » ne nous sont pas inconnus. En revanche, d’autres termes le sont bien : propriétés par volumes, superposition de droits de propriété, community land trust, etc. Les auteurs ont axé leurs travaux sur une vision pertinente de nos formes de (co)habitation avec les perspectives d’avenir possibles. Celles-ci devraient répondre aux desideratas et besoins de tout citoyen, compte tenu des réalités économiques, financières et familiales. Les auteurs, tous spécialistes dans leur domaine (monde académique, notariat, barreau, experts), tant francophones que néerlandophones, sont ravis de relever ce défi avec l’ambition et la détermination nécessaires.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)