Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Stop Stress
Prévisualiser ce livre
Stop Stress
Prix membre: 17,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 17,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Dr Marcel Verheyen
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2016
ISBN-13: 9789080248878
Description:
<b>Stress, spanningen, nervositeit, slapeloosheid. Miljoenen mensen gaan er onder gebukt</b><br><br>Velen nemen hun toevlucht tot kalmerende middelen of medicijnen tegen depressiviteit en raken er aan verslaafd. Onderzoekers noemen stress zelfs de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid.<br><br>Dr. Marcel Verheyen legt in dit boek op heldere wijze uit wat er allemaal in ons lichaam gebeurt bij aanhoudende spanningen. En geeft honderden tips om de kwaliteit van leven te verbeteren.<br><br>Wist je bijvoorbeeld dat ons zenuwstelsel alleen goed kan functioneren als we voldoende water drinken? Dat een elektrische wekker naast het bed stress kan bevorderen? Hoe een betere lichaamshouding al kan zorgen voor ontspanning? En dat een kleine aanpassing in de voedingsgewoonten soms al wonderen kan verrichten? Of dat zeer drukke (ADHD-) kinderen vaak zonder medicijnen geholpen kunnen worden? <br><br><b>Dit unieke boek helpt je af te rekenen met stress. Met handig trefwoordenregister voor snelle raadpleging.</b><br><br>FRAGMENT<br><br>Iedereen weet ongeveer wat stress is. Alleszins hebben we er allemaal mee te maken. Bij het woord ‘stress’ denken we meestal aan managers en hardwerkende zakenmensen. Maar ook kinderen, zelfs baby’s, huismoeders, handarbeiders en gepensioneerden worden ermee geconfronteerd. Meestal heeft het woord ‘stress’ een pejoratieve betekenis. Het wordt namelijk in verband gebracht met onaangename gewaarwordingen, onprettige gemoedstoestanden, gespannenheid en gevoelens van bezorgdheid. Dit is echter een onvolledig beeld van het begrip ‘stress’.<br><br>OVER MARCEL VERHEYEN<br><br>Dr. Marcel Verheyen studeerde af aan de Universiteit van Leuven. Gedurende zijn 30- jarige praktijkervaring als arts voor natuurgeneeswijzen heeft hij een uitgebreide studie gemaakt van de medische, psychische en sociale kanten van stress. <br>Dr. Verheyen publiceerde diverse boeken en artikelen over stress en nervositeit en schreef lesboeken voor artsen. <br>De eerste editie van ‘Stop Stress’ verscheen in 1995 en was al direct een regelrechte bestseller. Het boek is sindsdien geregeld herdrukt en aangevuld met de nieuwste inzichten.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)