Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor
Prévisualiser ce livre
Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor
Prix membre: 199,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 199,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2016
ISBN-13: 9782804485627
Description:
Dit wetboek bundelt de teksten die fundamenteel zijn bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, vastgoedpromotor&nbsp;en landmeter in een handig boek. De wetgeving in deze zesde editie is bijgewerkt tot 1 juli 2015. Omdat de vastgoedmakelaar&nbsp;en de landmeter te maken krijgen met diverse regelgeving, zijn dan ook teksten uit diverse rechtstakken opgenomen, in&nbsp;acht volgende luiken:<br />- burgerlijk recht (onder andere Burgerlijk Wetboek, de Woningbouwwet,&nbsp;en de Wetten op de opstal en de erfpacht);<br />- fiscaal recht (onder andere&nbsp;het B.T.W.-Wetboek en uitvoeringsbesluiten,&nbsp;Wetboek&nbsp;Successierechten&nbsp;en Wetboek Registratierechten, in uittreksel);<br />- marktpraktijken <br />- stedenbouw, milieu&nbsp;en kwaliteitsnormen van woningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;&nbsp;Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; Decreet van 27&nbsp; maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; Vlaamse Wooncode);<br />- beroep van de vastgoedmakelaar (onder andere Kaderwet&nbsp;van 1976, K.B. 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, K.B. 27 september 2006 m.b.t. de plichtenleer en het K.B. van 3 juni 2007 m.b.t. het stagereglement);<br />- beroep van de landmeter<br />- anti-discriminatie en anti-racisme<br />- anti-witwas&nbsp;<br /><br />&nbsp;Door deze praktijkgerichte selectie is het Themawetboek Vastgoedmakelaar een handig werkinstrument, onmisbaar op het kantoor van de vastgoedmakelaar, de vastgoedpromotor en de landmeter en bij de opleiding tot het beroep. Het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid en leesbaarheid. !! Cursisten SYNTRA en leden CIB &nbsp;genieten 10% korting: neem contact met <a href="mailto:herman.verleyen@larcier.be">herman.verleyen@larciergroup.com</a>, of tel. (0)9 269 97 96
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)